shutterstock_307407410

4 “grønne” trender i byggebransjen

Byggebransjen må stadig følge med på utviklingen og tenke i miljøvennlige baner. Før et bygg eller en konstruksjon utformes på tegnebrettet, er det mange hensyn å ta. Sikkerhet og teknologi er viktig, samtidig må man sette fokus på bevaring av miljøet. Fra det offentlige kommer det årlig nye krav som sikter på å spare miljøet rundt oss. Det er til og med bevilget titalls millioner kroner for å bygge et laboratorium hvor det kan forskes på å oppnå null utslipp. Dette arbeidet gjøres også med tanke på generasjonene som skal leve etter oss.

shutterstock_307407410Fornybar energi er miljøvennlig og økonomisk lønnsomt

Nesten halvparten av den energien som brukes i landet vårt, brukes av byggenæringen, så her er det et stort potensiale for nytenkning. Det har vært store fremskritt på dette området, men det er allikevel mange ting å ta tak i. Det er stadig mer fokus på miljøvennlige bygg og sparing av energi, og på weyland.no kan du finne mye nyttig informasjon om energialternativer. Solceller og solenergi er et område det forskes på, og fornybar energi er et marked som vokser raskt. Med stadig større miljøforurensning og høye strømpriser er solenergi et smart alternativ for både private og offentlige bygg.

Mange gode alternativer for fremtiden

Kraft fra vinden har blitt brukt av oss mennesker i mange tusen år. Vi har brukt vindkraft på sjøen og seilt jorden rundt, og i Europa var det vanlig med vindmøller allerede i middelalderen. Vindkraft som en energikilde er en nyere oppfinnelse, og her er det fremdeles mye forskning å gjøre. Det brukes mye penger på å forske på både vindkraft og solenergi. Her ligger det et også en stor mulighet for fremtidens miljøvennlige bygg. Et annet alternativ til fornybar energi er bioenergi, og i samarbeid med jordbruket kan bli et like viktig alternativ for fremtiden.