Bulldozers2012-Shoam_0057a

Anleggsmaskinfører – et krevende og godt betalt yrke

Bulldozers2012-Shoam_0057aHar du noen gang drømt om å kjøre gravemaskin, hjullaster, eller veihøvler? Mange barn, særlig gutter, hadde nok denne drømmen, og dersom du blir anleggsmaskinfører kan du faktisk få den oppfylt. i denne jobben kan man ha mange forskjellige oppgaver og kjøre forskjellige maskiner – i tillegg til de allerede nevnte er anleggsdumpere, dosere, og traktorgravere blant de mest aktuelle. Mange maskinførere er også mekanisk anlagt og opplært, og tar del i vedlikeholdet av slike maskiner. I forbindelse med anleggsarbeid kan det også være aktuelt å operere forskjellige former for utstyr som brukes til løfting, boring, eller komprimering.

Å være maskinfører er en viktig og ansvarsfull jobb. Du kan gjøre store materielle skader og sette folks liv og helse i fare dersom du gjør feil, mister konsentrasjonen, er unøyaktig, eller kommer på jobb i beruset tilstand. Derfor er det viktig at man er svært ansvarsbevisst og praktisk anlagt, med god helse og gode motoriske ferdigheter, dersom man skal bli maskinfører. I tillegg må man ha kjennskap til forskjellige typer terreng og underlag for å påse at man unngår å gjøre skade på naturmiljøet med maskinene.

Som regel fører man en maskin alene, selv om man er del av et større arbeidslag. Man må derfor være komfortabel med å sitte alene og jobbe selvstendig store deler av arbeidsdagen for å trives som maskinfører. Du må også ha evnen til å ta egne avgjørelser på sparket dersom noe uventet skulle inntreffe. Selv om du jobber mye alene, må du også ha evnen til å samarbeide med andre når det gjelder planlegging og koordinering. Da jobber du sammen med andre yrkesgrupper som bygningsarbeidere, veiarbeidere, bergverksarbeidere, asfaltleggere, eller gartnere for å finne gode løsninger.

Dersom du synes det praktiske og tekniske er mer morsomt enn teori, kan maskinføreryrket passe for deg. De aller fleste som har dette yrket trives veldig godt med å føre store maskiner.

Leave a Reply