pix-electrian

Elektriker – et ansvarsfullt yrke

pix-electrianÅ være elektriker er et yrke som krever stor ansvarsbevissthet. Ved feil eller mangler på det arbeidet man gjør, kan det få store konsekvenser, og liv kan til og med gå tapt. Derfor er det viktig at bare grundige og pliktoppfyllende mennesker søker denne karrièreveien.

Elektrikerens kompetanse er hovedsakelig konsentrert om elektriske installasjoner, men han må ha både sertifikat og den riktige kompetanse for å utøve sitt yrke, i tillegg til at han må være godkjent som ansvarlig installatør eller arbeide for noen som er det. En elektriker står selvfølgelig ikke bare for installasjonen av elektriske anlegg, men er også en nøkkelperson når det gjelder reparasjon, oppgradering, og testing av slike anlegg. Alt arbeid av denne typen er strengt regulert under norsk lov. Dersom du hyrer en utenlandsk elektriker for å gjøre en jobb er du pliktig å undersøke at denne har alle papirer i orden.

Det vanlige utdanningsløpet for en elektriker er rundt 4 – 5 år etter grunnskolen, med 2 år på videregående (elektro/el-energi) og 2 – 3 år som lærling. For å bli elektriker må man fullføre utdanningsopplegget, få gjennomført og godkjent læretiden, bestå en teorieksamen, og så til slutt gå opp til fagbrevet.

Det er forskjellige typer elektrikere, og noe av det mest forvirrende er at en av disse typene simpelthen kalles for elektriker. Det er de som jobber med lavspennings innenfor bygg og anlegg, som for eksempel på skoler og fabrikker i tillegg til selvfølgelig boliger. Det er nok denne yrkesgruppen folk flest kaller for “elektrikere”, men i tillegg finnes det altså mange andre håndverkere som hører med under denne større sekkebetegnelsen.

Eksempler på slike spesialiserte elektrikere er elektroreparatører, tog-, bil-, skips- og fly-elektrikere, energimontører og -operatører, og også heismontørene som på grunn av sin uunnværlighet og betydelighet for sikkerheten er blant de best betalte håndverkene som fins.

Leave a Reply