833895_dd82ce1bf7

Hva er en anleggsgartner?

833895_dd82ce1bf7En anleggsgartner er en håndverker som bruker jord, gress, og annet organisk materiale som sitt arbeidsmateriale. Det kan for eksempel innebære at man får ansvar for vedlikehold i en park, i en hage, eller i et friluftsområde. Alle typer grøntanlegg faller i prinsippet inn under anleggsgartnerens domene. Den nærmeste samarbeidspartneren til en anleggsgartner er ofte en landskapsarkitekt, som vil ha et mer overordnet ansvar for design og planlegging mens gartneren konsentrerer seg om daglig vedlikehold og utbedringer. I fellesskap har de som ansvar å bygge opp grøntområder ved hjelp av naturlige stoffer som jord, planter, busker, trær, stein, grus, og andre materialer. Resultatet skal fortrinnsvis både være naturlig og harmonisk og samtidig fremstå som vakkert og behagelig for brukerne av området.

Blant anleggsgartnerens viktigste arbeidsoppgaver er å opparbeide park- og hageanlegg. Hvor fritt man står i denne prosessen avhenger mye av hva slags areal det er snakk om og hvem som er eiere, brukere, og interessenter. Noen ganger får man nesten gjøre som man vil, andre ganger kommer man frem til løsninger basert på landskapsarkitektens planer og skisser, og i noen tilfeller kan det være at eieren av en privat hage forteller nøyaktig hvordan han eller hun ønsker å ha det.

I tillegg til denne typen oppdrag jobber anleggsgartnere ofte på andre offentlige anlegg, særlig idrettsanlegg og kirkegårder. Videre får de mange mindre oppdrag med forskjellige plasser, torg, gjerder, osv. Det er ikke slik at gartnere bare jobber med gress og planter, mye av arbeidet dreier seg faktisk om å legge stein. Man får derfor en hyggelig blanding av å jobbe med levende og uorganisk materiale.

For å lykkes i denne type jobb må du like å drive med lett fysisk arbeid utendørs, ha litt fantasi, og selvfølgelig hjelper det med grønne fingre. Da kan du ende opp med jobb i det offentlige eller i en bedrift, eller prøve deg på egen hånd og få mange varierte oppdrag.

Leave a Reply