d05a26a1ffb726cbdc8be9c50e70a9e3

Malere setter farge på hverdagen

d05a26a1ffb726cbdc8be9c50e70a9e3Det finnes to ganske forskjellige typer malere, som man kan kalle kunstmalere og håndverkere. Håndverkerne som maler kalles gjerne for husmalere, selv om det ikke på noe sett og vis, bare er hus de maler. Håndverksmalere, eller yrkesmalere som de også kalles, maler også interiør, båter, industrianlegg, ulike konstruksjoner, og så videre. Men de maler ikke bilder, det er kunstneres oppgave og lodd.

I dag har malerne ikke bare bred utbredelse, de har også mange forskjellige oppgaver og spesialiseringer å velge mellom. Det finnes malere som tar seg av vanlige hus og interiører, det finnes mer industrielt orienterte malere som lakkerer skip og biler, og det finnes malere som for eksempel maler dekorasjoner, teaterkulisser, skilt, og så videre. Det finnes imidlertid bare to forskjellige typer fagbrev, nemlig for malerfag og så for industrimalerfag.

En maler må være godt kjent med forskjellige typer underlag og materialer, og vite hvordan de fungerer i lag. Man kan komme til å jobbe med så forskjellige underlag som metall, plast, mur, betong, tegl, gipsplater, og tre. Disse forskjellige underlagene må behandles på forskjellig måte og krever dessuten ofte også egne spesialiserte verktøy.

I tillegg til materialkunnskapene, må malere også være kjent med fargelære. De må vite hvordan fargene blandes og forholder seg til andre farger. Dessuten må malere også kunne klargjøre en flate for ferdigbehandling, og plastre veggbelegg, for eksempel i våtrom. De kan også ha ansvar for gulvarbeid på det sammen våtrommet. Med veggbelegg menes for eksempel vinyl eller tapet.

En maler må også evne å gjøre gulvarbeid, enten det er i et stort kontorbygg eller i en liten bolig. Malere har også flytsparkling som en av sine oppgaver, og jobber gjerne også med linoleum og gulvtekstiler.

Håndverksmalere må ikke forveksles med kunstmalere, som maler bilder, som regel på lerret eller på vegger og tak.

Leave a Reply