08-small

Mureryrket – stolt tradisjon

08-smallMurer er et gammelt og tradisjonsrikt yrke som fortsatt holdes i hevd. Fortsatt reises det nye murer med murstein, i tillegg til at det er mange gamle murer og mursteinsbygg som krever renovasjon, restaurasjon, og rehabilitering. Det viktigste området, eller i hvert fall det som sysselsetter fleste håndverkere, er muring med teglstein.

I tillegg til muring med tegl og blokk, som nok er det folk flest tenker på som murerarbeid, finnes det også mange andre oppgaver for murere. Det kan for eksempel være legging av fliser, eller arbeid med våtrom og smøremembraner. Det kan også være muring med andre typer stein, som skifer eller naturstein. Mange murere jobber også med å mure og montere for eksempel peis, ildsteder, piper, og elementer til piper. Noen driver også med å legge kantstein, fortausstein, og den type ting. Mange murere tar helst på seg arbeid med vedlikehold og pussing av gammel mur, fordi dette arbeidet er både enkelt og lukrativt.

Mur brukes gjerne til å bygge vegger på bygninger, eller i noen tilfeller hele bygg. Noen typer murstein og blokk kan bære vekt, andre er bare til pynt. Betongblokker, for eksempel, kan gjerne være hule inni. Hvis man derimot fyller kjernene med stål får man armert betong, som gir en voldsom styrke og tåleevne til en bygning.

Det er mange fordeler med å bygge i mur. I gamle dager kunne man for eksempel innføre i murtvang i enkelte byer og bydeler fordi trehus brant så mye lettere. Det var blant annet tilfelle i Oslo fra 1600-tallet, og det er derfor byen den dag i dag ser ganske annerledes ut enn andre norske byer. Murstein har også den fordelen at man slipper å male. Dermed får man lavere kostnader både ved bygging og ferdigstilling og i forbindelse med vedlikehold. Tradisjonell murstein har dessuten enormt langt levetid, sammenlignet med for eksempel strukturer i betong og tre.

Leave a Reply