iStock_000043081200Medium

Rørlegger – et variert og ettertraktet yrke

iStock_000043081200MediumNoen liker å gjøre narr av rørleggerne, men de fleste som har opplevd en krise på badet eller med brukne rør ved at deres fag ikke er noe å tøyse med. Tvert i mot er det moderne mennesket helt avhengig av faglærte rørleggere som gjør en ordentlig jobb, særlig i et land med så utfordrende klima som Norge.

Det er mange oppgaver å velge mellom for rørleggere, og noen av yrkets håndverkere har også begynt å spesialisere seg i større grad enn før. Kort fortalt dreier rørlegging seg om bygging, reparasjon, og vedlikehold av alle typer rør-installasjoner, i alle mulige forskjellige slags bygg. Disse rørene kan være av forskjellig art, fra ordinær VVS til brannslukningsanlegg, eller gassanlegg. Kjøleanlegg ligger også under rørleggernes domene.

Rørleggere skal ha godkjent fagutdanning, or dette er et håndverk som er underlagt lærlingloven. Man skal ikke gjøre omfattende arbeider med VVS dersom man ikke har slik utdanning og opplæring, som vanligvis tar seks år under normale omstendigheter. Da er det snakk om to år på videregående skole pluss fire år i læra. Det finnes også egne opplegg for rørleggere i industrien, som gjerne har gått på metallfag.

I gamle dager, før rørleggerbransjen oppsto, fantes det noe som kaltes for postmakere. De lagde rør av tre, nærmere bestemt av furutømmer. Det var først på 1800-tallet at det moderne rørleggerfaget oppsto. At det oppsto brann i trerørene var en av årsakene til at man etter hvert gikk over til metall, og fikk inn rørleggerne. På dette tidspunktet, i etterkant av den tidlige industrielle revolusjon, hadde metall blitt mye billigere, og mer tilgjengelig enn før.

Mange tror at det kan være en god idé å stå for rørleggingen selv, når man for eksempel skal pusse opp et hus, eller en leilighet. Det de ikke tenker over, er at ved eventuelle skader, vil de ikke lenger være dekket av forsikringen.

Leave a Reply